صنایع شیمیایی پتروکاسپین سپهر

بزرگترین تولید کننده سود پرک کشور با بهره برداری
سالیانه بیش از 40000 تن

نمایش نمونه کارهاتماس با من